Algemene voorwaarden webshop

Door akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, geeft je toestemming aan Flickmyhouse om jouw

persoonsgegevens te mogen verwerken overeenkomstig het bepaalde in de privacy statement van Flickmyhouse. Flickmyhouse past dit privacy statement mogelijk van tijd tot tijd aan. Als Flickmyhouse wijzigingen in de privacy statement doorvoert,zal hij jou daarvan voorafgaand op de hoogte stellen, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is.  Flickmyhouse raadt je dan ook aan om de privacy statement op eigen initiatief tussentijds te lezen zodat je steeds volledig op de hoogte bent van de verwerking van persoonsgegevens door Flickmyhouse en het beschermen van je eigen privacy.

Modelformulier voor herroeping